Praktisch

Bij Connexa duurt een sessie 1u. De eerste keren wordt vooral gewerkt aan het creëren van een relatie tussen u en de therapeut.  Het is zeer belangrijk dat het gevoel goed zit tussen therapeut en cliënt.   Tijdens deze eerste keren zal er vooral tijd gemaakt worden om elkaar te leren kennen, maar ook tevens al te luisteren naar uw zorgen.  In gezamelijk overleg wordt een therapie opgestart en een schets gemaakt van de thema's die voor u belangrijk zijn. 

De frequentie zal ook in samenspraak gemaakt worden. 

 


Feedback

Als therapeut is het voor mij belangrijk hoe je een sessie / therapie beleefd.  
Heb je het gevoel dat je iets kan zeggen?  Lukt het je om je verhaal te doen?  

Het is ten allen tijde mogelijk om feedback te geven in de sessie of achteraf.
Via deze link kan je een online formulier invullen zodat ik met jou verder op zoek kan gaan naar jouw verhaal. 


Terugbetaling

De uitoefening van het beroep van psychotherapeut is in België wettelijk geregeld. Wel zijn pychologen, coaches en psychotherapeuten nog niet opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. Vandaag zijn er echter meer en meer mutualiteiten die de prestaties geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Bevraag bij uw mutualiteit wat hun voorwaarden zijn voor terugbetaling. 


Annulatie

Wanneer u verhinderd bent en uw afspraak niet kan nakomen, vraag ik u om 24u op voorhand te verwittigen, via 0478/789.303 of via mail naar vraag@connexa.be 

 

Afspraken die niet tijdig geannuleerd worden, moeten in rekening gebracht worden.