Jo Van Hecke

Jo Van Hecke (1970) heeft als basisopleiding in de menswetenschappen Orthopedagogie gestudeerd en hij  heeft zijn opleiding tot  contextueel therapeut gevolgd bij Leren over Leven (Contextuele leerschool) in Antwerpen www.lerenoverleven.org

Aan de Vrije Universiteit in Brussel startte hij de opleiding Klinische Psychologie 3 jaar geleden.

Verder heeft hij  een specifieke jaaropleiding in de school voor relatietherapie in Antwerpen gevolgd rond therapie met koppels en behaalde hij het getuigschrift van de Core Skills in emotionally focused therapy bij EFT Belgium. Verder schoolt hij zich bij via supervisie bij Lieven Migerode en Karen Wagenaar tot zijn erkenning als EFT therapeut bij ICEEFT. 

 

Jo Van Hecke heeft  meer dan 15 jaar ervaring in het hulpverlenen aan gezinnen in Brussel en de rand.   Verder studeerde hij verschillende kortdurende opleidingen rond werken met kinderen in de therapie, geweldloos verzet - nieuwe autoriteit en partnerrelatietherapie.  Jo Van Hecke is tevens ook de bezieler en auteur van verschillende artikels en enkele boeken rond e-hulpverlening in Vlaanderen.  Hij publiceerde in menige vakbladen rond dit thema.     
(Foto Jan Locus)

 

 

 In 2016 kwam Esther Perel 3 x naar België voor een masterclass rond seksualiteit bij paren en een tweedaagse rond haar nieuw thema 'Why happy couples cheat'.  In deze tweedaagse masterclass ging Esther Perel dieper in op de reden van ontrouw bij koppels en hoe je een koppel als relatietherapeut kan helpen na ontrouw. Esther heeft een vernieuwende kijk op ontrouw en vooral ook op de hulpverlening achteraf . Ongeacht of het koppel samen blijft of beslist om uit elkaar te gaan.  

 

Ik heb deze driedaagse masterclass gevolgd en het gaf me heel wat inzichten om te gebruiken in de begeleiding en therapie van koppels. 

Bekijk hier de video van Esther Perel rond ontrouw 

 

Naam Connexa


Connexa betekent verbinding. Mensen staan niet alleen, maar steeds in verbinding met elkaar.  Ook al zijn de anderen niet echt meer zichtbaar,  ze blijven aanwezig in positieve of negatieve zin. Het houdt de mens steeds bezig.  

De naam Connexa is gekozen  omdat  therapie bedoeld is om mensen opnieuw met elkaar op een helpende manier te verbinden.   

Contextuele Therapie


Contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy, vanuit de individuele therapie en de systeemgerichte gezinstherapie.


De term "context" is gekozen om de dynamische verbondenheid aan te geven van een persoon met zijn of haar betekenisvolle relaties doorheen de generaties, naar het verleden en de toekomst. Contextuele hulpverlening is dus hulpverlening die rekening houdt met en gebruik maakt van deze dynamische verbondenheid.

Waarom in therapie


In Vlaanderen heerst er nog steeds een schaduw over psychotherapie.  Langzaam aan wordt dit duidelijker. Therapie is er om mensen inzichten te verwerven in persoonlijk processen. Mensen te helpen verbinding te maken, oude wonden te herstellen en vooral overgaan tot actie.  

Dit kan in  een gezinscontext zijn, voor een partnerrelatie, maar ook individueel kunnen mensen geholpen worden met levensvragen in therapie.   Laat het niet om eens een kennismakingsgesprek aan te vragen.